United States – Bar Harbor

Bar Harbor port

Bar Harbor
City of Bar Harbor,
Harbor Department
1 Town Pier
Bar Harbor, ME 04609
United States
207-288-5571
44° 23′ 45″ N
68° 12′ 38″ W

Port map