Turkey – Akdeniz

Akdeniz port

Port of Akdeniz
Portakdeniz
Ortadogu Antalya Port
Management Inc
Buyuk Liman
Antalya 07070
Turkey
90 242 259 1380
36° 50′ 4″ N
30° 36′ 29″ E

Port map