Greece – Argostoli

Argostoli port

Port of Argostoli

Island of Cephalonia
Cephalonia Port
Authority
Cephalonia Harbour
Office
Argostoli, Kefalonia 281 00
Greece
30 267 102 2224
 
38° 10′ 55″ N
20° 29′ 24″ E

Port map