China – Taizhou

Taizhou port

Port Name: Port of Taizhou
Port Authority: Taizhou Port Authority
Address: 18 Changjiang Road
Gaogang District
Taizhou, Jiangsu 225321
China
Phone: 0523-2103211
Web Site: www.taizhouport.com
Latitude: 32° 16′ 14″ N
Longitude: 119° 26′ 11″ E

 Port map